Tinder اجازه می دهد تا با دیگر جشنواره های جشنواره در حالت “جشنواره” جدید مقایسه کنید 2022

Updated: August 19, 2022

Tinderبا کنگلومرا کنسرت AEG Worldwide و Live Nation مشارکت کرده است تا یک ویژگی جدید به نام “حالت جشنواره” ایجاد کند. کاربران برنامه های دوستیابی می توانند جشنواره های شرکت کننده خود را به نمایه های Tinder خود اضافه کنند و سپس آنها را قادر به مشاهده و مطابقت با سایر کاربران Tinder که خود را به عنوان شرکت کننده مشخص کرده اند. جشنواره های موجود در جشنواره عبارتند از EDC لاس وگاس، کرم شب تاب، توپ فرماندار، Bonnaroo، HARD تابستان و بیشتر. لیست کامل و اطلاعات بیشتر در مورد قابلیت جدید Tinder رادر اینجا ببینید.

 

ادامه مطلب