Tencent به کلون شکست خورده خود در فیس بوک Pengyou به عنوان ترکیبی از همه چیزها احیا می کند 2022

Updated: August 19, 2022

Tencent کلون شکست خورده خود را در فیس بوک Pengyou به عنوان ترکیبی از همه چیزها دوباره زنده می کند

ادامه مطلب