ژنرال Zers on Tinder عدالت اجتماعی و تغییرات آب و هوا را در اولویت خود قرار می دهد ، در حالی که هزاره ها بیشتر به پیدا کردن شریک مسافرتی علاقه مند هستند 2023

Updated: February 5, 2023

Translating…

ManyGen Zerswill tell you thatclimate changeis the“most urgent issue of their generation.”But they aren’t justmarching about it— they’re swiping with it in mind, too.

Tinder, the popular dating app, releaseda year-in-review reportfocusing on Gen Z, the generation that made up the majority of the app’s users in 2019. The report found that phrases like “climate change,” “environment,” and “social justice” are the most popular inclusions in Gen Z user bios.

A 2018 Deloitte reportsimilarly found that 77% of Gen Zers prioritize social activism to the point that they will only work at organizations that have values aligned with their own. And that attitude clearly isn’t restricted to their professional lives.

Gen Zers want their romantic partners to be invested in social causes too

The Tinder report, with data sourced from the bios of all US-based Tinder users, also found that while Gen Zers are more likely to mention causes or missions,millennialsare three times more likely to mention travel.

The distinction tracks — millennials are willing to spendmore money on travelthan any other generation, Business Insider previously reported. And, where Gen Zers are looking to have values align with an employer’s, millennials are looking for their paycheckto cover basic expenses and fund vacations.

In 2018,a Business Insider surveyfound that Gen Zers tend to be more social justice-minded than their millennial counter parts. One 19-year-old from Virginia toldBusiness Insider’s Rachel Premackthat “the biggest hurdle for my generation will be the environment and the polarization of political parties” while another Gen Zer from Illinois told Premack that “teens haven’t been this politically active since the Vietnam War.”

 

Read More