پرونده وینشتاین نشان می دهد که دادگاهها به #MeToo دست پیدا کرده اند 2023

Updated: February 4, 2023

کارولین پولیسی وکیل مدافع جنایی یقه های فدرال و سفید در پیرس بینبرج در شهر نیویورک و مدرس الحاقی حقوق در دانشکده حقوق کلمبیا است. او اغلب به عنوان یک تحلیلگر حقوقی در CNN ظاهر می شود. او را در توییتر دنبال کنید:CarolinePolisi.

ادامه مطلب