پارچ MLB در پرونده تجاوز جنسی با اتهامات بیشتری روبرو شد 2022

Updated: August 18, 2022

این داستان حاوی زبان صریح است.  (سی ان ان) فیلیپه ووزکز ، دزدان دریایی پیتسبورگ که با اتهامات تجاوز جنسی و سایر جنایات روبرو هستند ، روز سه‌شنبه با 21 فقره اتهام اضافی روبرو شد …

ادامه مطلب