هاروارد می گوید که کمکهای اپستاین را رد کرد 2023

Updated: February 5, 2023

(سی ان ان) دانشگاه هاروارد تقریباً 9 میلیون دلار هدایا از جفری اپشتین دریافت کرد ، اما هیچ کدام پس از این که وی در سال 2008 در فلوریدا ، به اتهام روسپی گری تقاضا کرد ، مقصر شناخته شده است. اپستین بین سالهای 1998 و 2007 هدیه داد ، اما دانشگاه رد شد …

ادامه مطلب