نظر: جنایتکاران متهم Trump به نظر نمی رسد 2023

Updated: January 25, 2023

جیل فیلیوویچ یک روزنامه نگار است که در واشنگتن مستقر است و نویسنده کتاب “H-Spot: Feminist Pursuit of Happiness” است. او را در توییتر دنبال کنید. عقاید بیان شده در این تفسیر صرفا خود اوست. نمایش مقالات بیشتر در مورد CNN.  (CNN) در طول …

خواندن بیشتر