محاکمه هاروی واینشتین پس از یک روز افشای گرافیکی ادامه دارد 2023

Updated: January 28, 2023

دادگاه نیویورک (سی ان ان) محاکمه علیه فیلم مغرور فیلم هاروی وینشتین جمعه ، روز پس از آن ادامه می یابد که بازیگر آنابلا اسکورا با جزئیات روشن بازگو کرد که چطور گفته می شود 25 سال پیش وارد آپارتمان خود شده و به او تجاوز کرده است. بازیگر زن “سوپرانوس” گفت که رابطه جنسی دارد …

ادامه مطلب