شوومر از وزیر کار آکوستا خواست تا استعفا دهد 2023

Updated: January 26, 2023

در فیس بوک مسنجر با ما صحبت کنید.

ببینید چه اتفاقی در جهان رخ می دهد

خواندن بیشتر