دکتر فاشی به عنوان یک قهرمان رمان عاشقانه؟ اتفاق افتاد 2023

Updated: February 5, 2023

(CNN) دکتر آنتونی فاشی ، عضو اصلی کارگروه کاخ سفید ، الهام بخش قهرمان عاشقانه در “پایان های مبارک” ، یک رمان پرفروش در سال 1991 بود. سالی کوین نویسنده می گوید که او به دنبال شخصیت کامل برای عاشقانه شخصیت اصلی خود ، که…

ادامه مطلب