توله سگ های گرگ ، کک انرژی و آخرین جابجایی اینترنت اکسپلورر: بهترین داستان های گیزمودو هفته 2023

Updated: February 4, 2023

Translating…

Clockwise from top left: Christina Hansen Wheat, Gizmodo, Alex Cranz and Alex Cranz.
Illustration: Various.

To celebrate this three-day weekend, we’re going to share some pretty adorable news:Wolf puppies can play fetch. Isn’t that cool? Yes, I know, these arewolfpuppies. They’re probably a lot more dangerous when they grow up when compared to normal puppies, but the idea of cute little wolf puppies playing fetch still makes me go “aww.”

(Although that doesn’t mean I’ll play fetch with them.)

Besides the wolf puppies, this week has been full of important and interesting stories at Gizmodo. Tinder made headlines this week becausesomeone stole more than 70,000 photos of women on its platformand put them on an online cyber-crime forum. DoorDash also caught our eye when a study found that itscontractors make approximately $1.45 an hour

On a lighter note, we explainedwhat Coke Energy tastes likeandwondered if the rumors regarding Colin Trevorrow’s version ofStar Wars: Episode IXwere true. We also asked what every one of us with a bilingual or trilingual friend or colleague has wondered:Why are some people better at learning multiple languages than others?We have answers for you.

Check out these great blogs and more below.

 

Read More