آنچه ما از یکی از مصاحبه های نهایی جفری اپشتین با یک خبرنگار NYT آموختیم 2022

Updated: November 27, 2022

(سی ان ان) در یكی از آخرین مصاحبه های جفری اپستین ، وی به خبرنگار روزنامه نیویورك تایمز گفت كه او به تعدادی از افراد مشهور پوسته پوسته شده است و اینكه جرم انگاشتن رابطه جنسی با نوجوانان “كاهش فرهنگی است”. مصاحبه با جیمز ب. استوارت ، یك مقاله تایمز …

ادامه مطلب